تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال

روز دوشنبه 16 دیماه کارگران پتروشیمی رجال در اعتراض به عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل در محوطه این پتروشیمی در ماهشهر دست به تجمع زدند.