تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو

روز چهارشنبه 4 دی برای دومین بار در هفته جاری، کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل استانداری اراک دست به تجمع زدند.

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو

روز پنجشنبه 7 شهریور ماه، کارگران کارخانه هپکو برای ششمین روز متوالی روز اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل دادگستری کل استان مرکزی در اراک تجمع کردند. کارگران … Read More