اعتراض دهها تن از کارگران روغن نباتی جهان

روز سه شنبه 1 شهریور ماه، به دنبال اخراج 60  تن از کارگران روغن نباتی جهان،…

اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان 

گروهی از کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان روز چهارشنبه 19 مراد ماه در اعتراض به نداشتن امنیت…

نارضایتی کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق

جمعی از کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق زاهدان صبح روز پنجشنبه 20 مرداد ماه…