جان باختن هشت کارگر فصلی تاجیک در مسکو

روز چهارشنبه ۱۸ دیماه هشت کارگر فصلی تبعه تاجیکستان بر اثر آتش‌سوزی یک مرکز کشاورزی گرمخانه در منطقه “رامنسکویه” در شرق مسکو جان خود را از دست دادند.