جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

روز جمعه 21 مرداد ماه درجریان وقوع دو حادثه کارگری درشهرهای تکاب و اسلامشهر دو کارگر…