جاری شدن سیل مرگبار در کامبوج

به گزارش منتشره، در جریان وقوع سیل در چندین شهر کامبوج دستکم 11 تن کشته و هزاران خانواده آواره شده اند. کمیته ملی مدیریت بحران...