کاهش رتبه اعتباری ترکیه

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019 روز شنبه 25 خرداد ماه، مؤسسه آمریکایی اعتبارسنجی “مودیز” رتبه اعتباری ترکیه را...