برچسب: کرج

اعدام سه زندانی در بندر عباس و کرج

روز سه شنبه 12 شهریور ماه، دستکم سه زندانی در زندان های بندر عباس و رجایی شهر کرج به اتهام “قتل” اعدام شدند. برپایه گزارش...

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن کرج

روز پنجشنبه 31مرداد ماه جمعی از کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. برپایه این گزارش...