بازداشت سه تن از بازنشستگان معترض کرمانشاه

سه تن از بازنشستگان تامین اجتماعی استان کرمانشاه، در جریان تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه این شهروندان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی استان کرمانشاه، صبح … Read More