جنایت کشتار دسته‌جمعی سگ‌ها در گندک دماوند

بر اساس گزارش‌های انتشار یافته توسط کنشگران حوزه حقوق حیوانات، ماموران وابسته به یکی از نهادهای…