جنایت کشتار دسته‌جمعی سگ‌ها در گندک دماوند

بر اساس گزارش‌های انتشار یافته توسط کنشگران حوزه حقوق حیوانات، ماموران وابسته به یکی از نهادهای حکومتی اقدام به کشتار دسته‌جمعی سگ‌ها، در منطقه گندک دماوند در استان تهران کرده‌اند. … Read More