کشتار ۶۷ برگی از کارنامه خونین جمهوری اسلامی

  ماههای مرداد و شهریور یادآور یكی از جنایات هولناكی است كه در دوران حاكمیت جمهوری اسلامی، انجام گرفته است. ۳۱ سال پیش در ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ … Read More