کشته شدن 10 نفر در حمله نژادپرستانه در بوفالوی آمریکا

روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه، یک مرد مسلح سفیدپوست در یک سوپرمارکت در محله سیاه پوستان…