کشته و زخمی شدن ۴ کاسبکار و کولبر

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری ۴ کاسبکار و کولبر بر اثر شلیک ماموران…