کشته و زخمی شدن 5 کارگر معدن در راور

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 19 دیماه در جریان ریزش معدن “همکار” راور به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دستکم 5 کارگر کشته و زخمی شدند.