کشته و مجروح شدن ۵ سوختبر بلوچ طی یک روز

شامگاه پنجشنبه هفته گذشته ۵سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی ماموران نظامی به سوی خودروی آنها کشته شدند. به گزارش منتشرش شده پس از شلیک ماموران، خودروی سوختبران از جاده منحرف … Read More