کشته و زخمی شدن سه سوختبر در شهرستان مهرستان

روز جمعه 30 اردیبهشت ماه در جریان تیراندازی ماموران رژیم به سوی خودروی سوختبران در شهرستان…