توقیف یک کشتی ایرانی حامل سوخت از سوی کویت

  وزارت کشور کویت روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، از توقیف یک تانکر ایرانی با ۲۴۰…