سخنی به مناسبت یکصدو دهمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار

  یکصد و دهمین کنفرانس سازمان جهانی کار، معروف به “آی ال او” از روز بیست و هفتم ماه مه تا ۱۱ ژوئن، برابر با ششم تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ … Read More