تجمع کارورزان پزشکی دانشگاه ایران

شماری از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه، در اعتراض به معوقات کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، تجمع برگزار کردند. کارورزان نسبت به خلف وعده‌های مسئولان … Read More