ادامه و گسترش بازداشت فعالان سیاسی محکوم است

  با ادامه و تشدید بازداشت فعالان کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی، در چند روز گذشته اعتراضات وسیعی علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است. تشکلهای … Read More