تجمع کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد

روز دوشنبه ۳ مرداد ماه جمعی از کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد،…