تداوم اعتراض و اعتصاب کارگران شهرداری سی سخت در کهگیلویه و بویر احمد

روز یکشنبه 10 شهریور ماه، دهها تن از کارگران شهرداری سی سخت در کهگیلویه و بویر احمد در اعتراض به پرداخت دستمزدشان دست به اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش، … Read More