برچسب: کومه له

محکومیت ده ها نفر به اعدام در یمن

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 18 تیرماه، دادگاهی در یمن ۳۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای عربستان به اعدام محکوم کرد. بنا...

بازداشت مریم محمدی فعال حقوق زنان

مریم محمدی، فعال حقوق زنان روز دوشنبه 17 تیرماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بنا به این گزارش، مامورین پیشتر...

موج بیکار سازی ها با قراردادهای موقت

  روز پنجشنبه ششم تیرماه محمد رضا تاجیک رئیس “مجمع نماینده کارگران”رژیم در استان تهران، در گفتگو با “ایلنا”خبرگزاری کار جمهوری اسلامی اعتراف نمود که:...