تحریم شرکت نفت گازپروم روسیه توسط آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با امضای حکمی هر موسسه یا شرکتی که به “گازپروم” روسیه در توسعه خطوط گاز آن به اروپا کمک کند را تحریم کرد.