بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تشدید فشار بر فعالین کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه ۹ مرداد ماه طی انتشار بیانیه ایی، تشدید فشار بر فعالین کارگری توسط نهادهای امنیتی رژیم را محکو کرد. در این بیانیه از جمله … Read More

گذشت سە هفتە از بازداشت فعالین کارگری شهرستان بانە

بر اساس گزارشهای منتشر شده تا روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت‏‌ماە، خانوادەهای شش فعال کارگری بازداشتی بانە بعد از گذشت سه هفته از بازداشت این فعالین و از زمان انتقالشان بە … Read More