مردم نه فقط علیه گرانی، بلکه خواهان کسب همه حقوق پایمال شده خود هستند

گرانی و کمبود مایحتاج اولیه کارد را به استخوان مردم رسانده است. کار به جائی رسیده است که بخش‌های از مردم حتی ناتوان از تهیه نان خشک و خالی شده … Read More