آگاهی، سازمان و رهبری، از دل جنبش انقلاب جاری پدید می آیند

در مدتی کمتر از دو روز از تصمیم سران جمهوری اسلامی به گران کردن نرخ بنزین، اعتراضات توده ای سرتاسر ایران از شمال تا جنوب...