مواجه میلیونها نفر در جهان با خطر مرگ بر اثر گرسنگی

سازمان کمک به گرسنگان جهان” در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۱ تیر منتشر کرد، هشدار داد…