افزایش موج گرما در اروپا

دماسنج‌ها در جنوب فرانسه با ثبت گرمای ۴۹.۵ درجه سانتیگراد که تقریبا برابر ۱۱۵ درجه فارنهایت…