گسترش اعتراضات علیه موج گرانیهای اخیر در کشور

روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، شمار زیادی از شهروندان شهرهای مختلف کشور از جمله اندیمشک، ایذه، دزفول، جونقان، کرمانشاه، سرپل ذهاب، درود لرستان، اصفهان، شهرکرد و ماهشهر در اعتراض به … Read More