تداوم اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران

روز چهارشنبه 5 تیرماه اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان برای سومین روز متوالی ادامه داشت. یکی از پزشکان متخصص کلینیک والفجر گچساران … Read More