اعتصاب کارگران نفت گچساران

گروهی از کارگران حجمعی نفت گچساران روز یکشنبه 30 مرداد ماه باخواست تبدیل وضعیت خود دست…

تداوم اعتراضات کارگران پتروشیمی گچساران

روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه، کارگران پتروشیمی گچساران، نیروهای شرکت پناه صنعت و پیمانکار های زیر…

تداوم اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران

روز چهارشنبه 5 تیرماه اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران در اعتراض به عدم پرداخت…