اخراج کارگران گیت‌های گمرکی منطقه آزاد اروند

دهها نفر از کارگران گیت‌های گمرکی منطقه آزاد اروند پس از خودداری از عقد قرارداد با پیمانکار، توسط مدیران این منطقه اخراج شده‌اند. این کارگران که نزدیک به ۱۳۰ نفر … Read More