برگزاری مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات آبان در کانادا

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران  واحد کانادا، به دنبال فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا و همچنین سازمانهای چپ و کمونیست روز یکشنبه ۲۲ دسامبر برابر با اول دیماه ، مراسمی در بزرگداشت جانباختگان خیزش آبان و در حمایت و همدردی با خانواده های آنان برگزار گردید.