مراسم بزرگداشت جان‌باختگان در شهرهای مختلف و بازداشت دهها تن از شرکت کنندگان

روز پنجشنبه ۵ دیماه، به دنبال فراخوان مادران داغدیده برای گرامیداشت یاد جان باختگان اعتراضات آبانماه در این روز، شمار زیادی از شهروندان و خانواده و بستگان جان باختگان اعتراضات آبانماه در شهرهای بهبهان، شهریار و یزدانشهر اصفهان با حضور بر سر مزار عزیزانشان یاد و خاطره آنها را گرامیداشتند.