محکومیت سه شهروند بهائی به ۱۲ سال زندان

روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه، دادگاه تجدیدنظر رژیم، احکام “یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان، و بهنام اسکندریان” شهروندان بهایی ساکن سمنان، را صادر کرد.