تداوم اعتصاب و تجمع اعتراضی اینتر‌ن‌های بیمارستان شهید بهشتی

روز یکشنبه ۲۶تیرماه، اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی برای دومین روز پیاپی در بیمارستان شهدای تجریش دست به اعتصاب زدند. این تجمع در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات دانشگاه به خواسته‌های اینترن‌ها … Read More

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای مختلف مطابق سنت “یکشنبه‌های اعتراضی” مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران … Read More