فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونست ایران برای یک مه

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در شهر استکلهم به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برابر با روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، فراخوانی برای برگزاری تجمع انتشار … Read More