تداوم جو شدید امنیتی در چند شهر ایران

روز پنجشنبه 5 دیماه، با فرارسیدن چهلم کشته‌شدگان سرکوب اعتراضات آبان‌ماه، گزارش‌ها حاکی از تداوم برقراری…