مرگ و مصدومیت ۴ کارگر در کرمان و تبریز

روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۴ کارگر در شهرهای کرمان و تبریز دچار حادثه شدند. در این حوادث ۳ کارگر از جمله … Read More