افزایش تلفات طوفان شن در عراق

مسئولان بهداشتی عراق می‌گویند که روز، پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه در اثر طوفان شن و گرد و غبار در هوا بیش از ۵ هزار نفر...