هذیان گوئی یا طرح استراتژی بقا؟ نگاهی به سخنان خامنه ای به مناسبت روز دانش آموز

 به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز هر ساله در ایران راهپیمائی های فرمایشی در سراسر کشور برگزار می شود. امسال نیز مانند سالهای گذشته ارتشیان و پاسداران و بسیجی … Read More