تداوم سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019   کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه اسامی حدود یکصد نفر از کارگران و...