مرگ دو سوختبر در پی آتش گرفتگی خودرو

غروب روز چهارشنبه 14 اردیبهشت‌ماه، یک خودرو سوختبر در پی انحراف از مسیر حرکت خود در محور “پهره به واش” حد فاصل بخش ایرندگان به...