پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷

2018-03-19| ۱۳۹۶-۱۲-۲۸

کارگران و زحمتکشان، مردم مبارز، رفقای کمونیست!
فرا رسیدن نوروز و سال نو را به همه شما صمیمانه شادباش می گوئیم و برایتان در سال جدید تندرستی، شادی، موفقیت و هر چیزی که خوب است و انسانی است، آرزو می کنیم.
در این نخستین روز سال، جای رفقائی در میان ما خالی است که جان و زندگی خود را در راه بنیاد نهادن جهان انسانهای آزاد و برابر و مرفه، در سنگرهای مختلف مبارزه، در زندانها و شکنجه گاهها، در صفوف جنبش انقلابی کردستان، در طبق اخلاص نهادند. یادشان را گرامی میداریم و به خانواده های گرانقدرشان که صبورانه درد جانکاه از دست دادن عزیزانشان را تحمل کرده اند درود می فرستیم.
عزیزان!
همه نشانه ها حاکی از آن است که در سال پیش رو، نابسامانی اقتصادی و وضعیت معیشت اکثریت مردم، وخیم تر خواهد شد. گرانی بیشتر، بیکاری گسترده تر، دستمزدهای پائین تر در راه است. رژیم همچنان در بحران اقتصادی، فساد اداری، دزدی و اختلاس، غوطه ور خواهد بود. دخالتهای نظامی و تروریستی جمهوری اسلامی در بیرون مرزها ادامه خواهد داشت و نظامی گری ثروت این جامعه و حاصل کار و رنج زحمتکشان را خواهد بلعید. روشن است که چنین موقعیت دشواری برای طبقه کارگر و اقشار تهیدست و محروم این جامعه غیر قابل تحمل است و عکس العمل در مقابل آن اجتناب ناپذیر است. از اینرو شکی نیست که کشاکشهای سرنوشت سازی در جامعه ایران در راه است. کشاکشهای سیاسی و طبقاتی که پیروزی کارگران و مردم آزادیخواه ایران در آن، تدارک و آمادگی آگاهانه و سازمان یافته بسیار بیشتری را می طلبد.
در آخرین ماههای سالی که پشت سر نهادیم، شاهد خیزشی بودیم، که اگر چه سرکوب شد، اما با این حال نور امیدی به تغییر این شرایط را در دل جامعه ایران بوجود آورد. جهانیان فریادهای در گلو خفه شده مردم محروم بر علیه شرایط دشوار زندگی و معیشت، بر علیه فقر و بی حقوقی، بر علیه فساد و دزدی و بر علیه همه جناح های رژیم جمهوری اسلامی را شنیدند. اما هم بی عدالتی و ستم و استثمار و سلب حقوق ابتدائی انسانها، شناسنامه رژیم اسلامی از بدو روی کار آمدنش بوده است و هم مبارزه و مقاومت در برابر رژیم اسلامی پدیده جدیدی نیست. آنچه که در این دوره شاهد آن بودیم، نشان درجه بالاتری از آگاهی در طرح شعارها، اشکال اولیه از سازماندهی و هماهنگی و از وجود پیشروان توانا و کاردان داشت. نشان از آن داشت که اکثریت مردم دریافته اند که از طریق صندوق رأی و شرکت کردن در بازیهای فریبکارانه انتخاباتی، امیدی به اصلاح رژیم و بهبود شرایط زندگی نیست. جنبشی در ابعادی سراسری و گسترده و با چنین خصوصیاتی، تجربه امید بخشی برای کسب پیروزی نهائی در مصاف با رژیم اسلامی و طبقه حاکم بود. این خیزش محرومان و استثمار شدگان، در عین حال نشان داد که علیرغم قدرت سرکوبگری، ترس در دل سران ریز و درشت جمهوری اسلامی لانه کرده است و این رژیم در ضعیفترین موقعیت در مقایسه با همه دوران حاکمیتش قرار دارد. سخنان ریاکارانه سران جمهوری اسلامی در تائید حقانیت خواستهای مردم معترض، در عین اینکه از نظر مردم به پا خاسته، شاخصی برای اثبات این موقعیت ضعیف است، از سوی سران رژیم چیزی جز تلاش برای کسب فرصت، به منظور غلبه بر صفوف آشفته خود و کسب آمادگی برای مقابله با مردم معترض نیست.
اما این خیزش با همه دست آوردهائی که داشت، نتوانست سطح سازماندهی خود را ارتقاء دهد، نتوانست با انعطاف در تاکتیک ها، قدرت سرکوب دشمن را زمینگیر و ادامه کاری خود را تضمین کند. نتوانست بدیل مطلوب خود را در برابر جمهوری اسلامی قرار دهد. رفع این کمبودها و ترسیم افق روشنی برای خیزشهای توده ای آتی، به خودی خود صورت نخواهد گرفت. تجربه مبارزات عدالت خواهانه و آزادیخواهانه در همه جهان نشان می دهد که اگر طبقه کارگر متفرق و بنابراین در حاشیه تحولات سیاسی آتی بماند، آن وقت دست به دست شدن حکومت، جابجایی کابوسی خواهد بود به جای کابوسی دیگر.  اگر قرار باشد نبرد بزرگی که در راه است، به چنین سرنوشتی دچار نشود، بایستی از ناکامی ها و عقب نشینی ها و از تجربه مبارزات سیاسی و طبقاتی جهانی درس گرفت، بایستی بر موضوع کار خود آگاهی دقیق داشت، بایستی متشکل بود، و این همه ممکن نخواهد شد مگر آنکه جلوداران انقلابی و کمونیست در رأس جنبش های پیشرو اجتماعی قرار گیرند و مدام نیرو و توان خود را گسترش دهند. بگذار سال نو و فصل تجدید حیات طبیعت زیبا را با امید به پیشروی در این زمینه ها آغاز کنیم.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
نوروز ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *