اخبار ایران

بیست و هفتمین سه شنبه اعتراضی بازنشستگان کشوری

روز سه شنبه 14 آذرماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در استان ها و مراکز شهرهای مختلف ازجمله کردستان، کرمانشاه، خوزستان، همدان، شهرستان ممسنی و دیگر شهرهای ایران دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.