نارضایتی کارگران شهرداری دهدشت

جمعی از کارگران خدمات شهری شهرداری دهدشت روز دوشنبه 29 شهریور ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در مقابل ساختمان فرمانداری...

کشته شدن دو سوختبر در خاش

روز دوشنبه 29 شهریور ماه در جریان شلیک مستقیم ماموران لباس شخصی نیروی انتظامی به سوی سوختبران در شهرستان خاش دو سوختبر  به نام های...

WordPress Image Lightbox Plugin