تجمع اعتراضی کارگران کیش چوب

کارگران شاغل در کارخانه کیش چوب  روز دوشنبه 6 تیر ماه در اعتراض به تاخیر در انتظار پرداخت مطالبات معوقه مزدی […]

تجمع متقاضیان مسکن ملی اهواز

متقاضیان مسکن ملی اهواز روز دوشنبه 6 تیر ماه در اعتراض به ۱۲ سال  انتظار برای تحویل گرفتن خانه‌های خریداری شده‌شان […]

اعتصاب کارکنان بانک ملی

روز دوشبنه 6 تیر ماه کارکنان بانک ملی در داخل شعبات این بانک در تهران دست از کار کشیده و خواستار […]