گسترش اعتصاب کارگران نفت

همزمان با گسترش اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی ایران در شهرهای مختلف ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی اعتصابی در پالایشگاه نفت تهران بعد از...

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

صبح روز چهارشنبه 2 تیر ماه برای چندمین روز متوالی کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌های  سراسر کشور در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست...

WordPress Image Lightbox Plugin