تجمع کارکنان اورژانس بوشهر

صبح روز شنبه 21 فروردین ماه جمعی از کارکنان  اورژانس بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد  و سایر مطالبات خود اقدام به...

WordPress Image Lightbox Plugin