دسته: ایران

اخرین اخبار ایران جهان و کردستان از جنبش های کارگری و مدنی تا رخداد های مهم سیاسی

ادامه تجمع صیادان اروندکناری

بار دیگر جمعی از صیادان اروندکناری روز دوشنبه 29 دیماه  با برپایی تجمع مقابل  فرمانداری آبادان نسبت به جلوگیری فعالیت قایق‌ها و لنج‌های صیادی در...

اعتراض معلمان در مقابل مجلس

به گزارش منتشره، شماری از معلمان روز دوشنبه 29 دیماه در مقابل ساختمان مجلس رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند. این معلمان که به تازگی...