دسته: ایران

اخرین اخبار ایران جهان و کردستان از جنبش های کارگری و مدنی تا رخداد های مهم سیاسی

تجمع کارکنان اورژانس بوشهر

صبح روز شنبه 21 فروردین ماه جمعی از کارکنان  اورژانس بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد  و سایر مطالبات خود اقدام به...

تجمع کارگران شهرداری بوشهر

کارگران پسماند شهرداری بوشهر  روز پنجشنبه 19 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه ای خود  در مقابل ساختمان شهرداری این...

تجمع مغازه داران زنجان

روز پنجشنبه 19 فروردین ماه جمعی از کسبه و بازاریان زنجان در اعتراض به عدم حمایت دولت از آنها در شرایط کرونایی کشور، در مقابل...

WordPress Image Lightbox Plugin