دسته: ایران

اخرین اخبار ایران جهان و کردستان از جنبش های کارگری و مدنی تا رخداد های مهم سیاسی

اعتراض کارگران راه آهن قم

گروهی از کارگران  شرکت راه‌آهن قم روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در اعتراض به به پرداخت نشدن ۲ماه دستمزد و مزایای خود اقدام به برگزاری...