دسته: جهان

اخرین اخبار جهان

فرار دهها زندانی در لبنان

پلیس لبنان روز شنبه 1 آذرماه  اعلام کرد که نزدیک به ۷۰ نفر از زندانیان با شکستن درهای سلول خود و حمله به زندانبان ها...