پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن نوروز و آغاز سال ١٣٩٨

چهارشنبه – ۲۹ اسفند – ۱۳۹۷ , 20 – 03 – 2019

کارگران، مردم مبارز و آزادیخواه ایران !
فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو را از صمیم قلب به یکایک شما عزیزان شاد باش می گوئیم. به این امید که بهار امسال بهار آزادی و سال جدید سال تندرستی، شادی، موفقیت و کامیابی برای همگی شما باشد.
در این روز یاد و خاطرۀ هزاران انسان مبارز و کمونیستی که چه در سیاهچالهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و چه در میدانهای مختلف مبارزۀ سیاسی و طبقاتی علیه این رژیم ضد انسانی جان باختند، را گرامی می داریم . این عزیزان برای تحقق اهداف والای انسانی و در راه آزادی و برابری انسان از قید بردگی، در راه مبارزه علیه نظم کهنۀ جهل و خرافه، از جانشان مایه گذاشتند.
فرارسیدن نوروز و سال نو را به همۀ زندانیان سیاسی مبارز و آزادی خواه در بند رژیم اسلامی شادباش می گوئیم. دور نیست آن روزهایی که این عزیزان با خیزش و قیام کارگران و توده های مردم زحمتکش ایران و با در هم شکستن درب زندانهای رژیم اسلامی آزاد شوند و سرافرازانه به آغوش عزیزان و همرزمانشان باز گردند.
مردم مبارز ایران!
ما در شرایطی سال ۱۳۹۸ را آغاز می کنیم که چهل سال پس از حاکمیت جمهوری اسلامی، کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه روز به روز بیشتر با معضل بیکاری و فقر و گرسنگی روبرو شده اند. مطمئنأ امسال نیز سفرۀ نوروزی میلیونها نفر از شما کارگران و توده های مردم زحمتکش خالی تر شده، قدرت خرید تان به مراتب پایین تر آمده و خانواده‌های شما و عزیزان و جگرگوشه هایتان بر سر سفرۀ بی رونق نوروزی دورهم جمع می شوید. آنچه حکومت اسلامی برای سال آینده به کارگران و دیگر مزد بگیران وعده داده افزایش چهار صد هزار تومان به حداقل دستمزد پنج برابر زیر خط فقر کنونی است و این در شرایطی است که جریان سقوط ارزش پول ایران ادامه دارد و افزایش این مبلغ ناچیز دردی از مصیبت های مردم تهیدست را درمان نمی کند. با این وجود، دولت روحانی اعلام کرده که توان افزایش این مبلغ ناچیز را هم ندارد. این در حالی است که سرمایه داران زالو صفت و دولت اسلامی شان ماه ها دستمزد ناچیز رنج و کار شما را نپرداخته اند، و این وضعیت برای میلیون ها خانواده بیکار از آنهم مشقت بارتر است. اما صاحبان دزد و فاسد حکومت و سرمایه، از نعمات و ثروت و سامانی که مال شما است و با دست و بازوی پر توان شما تولید شده است، در کاخ های مجلل به زندگی فرعونی خود ادامه می‌ دهند و میلیاردها دلار ثروت اندوزی می کنند. آنها مسبب فقر و بیکاری و گرسنگی شما و عامل اصلی فساد، دزدی، اعتیاد، تن فروشی و دیگر نابسامانی های جامعه ایران هستند. بی دلیل نیست که در این کشور میلیون ها جوان، از این رژیم جنایتکار بیزارند. میلیون ها زن، اسیر قوانین ضد انسانی و سنت های مذهبی و مردسالار از این رژیم متنفرند. میلیون ها کارگر بیکارند و با درآمد بخور و نمیری زندگی می کنند و به سرنگونی این رژیم می اندیشند. میلیونها معلم و پرستار و کارمند و بازنشسته زیر خط فقر زندگی می کنند و از ادامه این اوضاع عاصی هستند. میلیون ها انسان معتاد و بی خانمان هستند و در آلونکهای حاشیۀ شهرها شب را به روز می رسانند و کارتن خوابی و گور خوابی به پدیده هایی شناخته شده تبدیل شده اند.
اما از جانب دیگر بحران نظام سرمایه داری ایران و تشدید تحریم های اقتصادی بر متن این بحران و سیاست های توسعه طلبانۀ رژیم با هزینه‌های کلان، کل حاکمیت رژیم اسلامی را در معرض فروپاشی قرار داده است. رژیم سال هاست راهی برای برون رفت از این بحران ها ندارد. پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات و اعتراضات حق طلبانه شما یورش وحشیانۀ نیروهای سرکوبگر به اعتراضاتتان بوده است. اما شما دراین دوره نشان دادید که ابزار سرکوب رژیم در مقابل ارادۀ کارگران و دیگر اقشار به جان آمدۀ جامعه کارائی آنچنانی ندارد. دیدیم که نامۀ دادخواهی اسماعیل بخشی و افشاگری های سپیدۀ قُلیان و دیگران در رابطه با اِعمال سرکوب و شکنجه های وحشیانه سیستم های امنیتی چگونه برای حکومت هزینه بردار شد و رژیم را بیش از پیش در سطح داخلی و بین‌المللی رسوا ساخت.
اما این درجه از اعتراض و اعتصابات هنوز برای به زانو درآوردن رژیم کافی نیست و باید گسترش یابد. باید این اعتراضات از کارخانه ای به کارخانه دیگر و از شهری به شهر دیگر برسد. لازم است اعتراض و اعتصابات اقتصادی و سیاسی با هم توأم شوند و دیگر اقشار جامعه از جمله حاشیه نشینان بی خانمان نیز بیشتر به موج این حرکات اعتراضی بپیوندند. در چنین حالتی با اعتراضات و اعتصابات سراسری و هماهنگ مداوم، نیروهای سرکوبگر رژیم زمین گیر شده و حاکمیت اسلامی فلج خواهد شد.
کارگران ، مردم آزادیخواه ایران!
شیشۀ عمر رژیم در دستان پر قدرت شما قرار دارد. جمهوری اسلامی رفتنی است و باید برود. این حکم را شما مردم مبارز در خیزش دیماه ٩٦ و با سر دادن شعار سیاسی “اصلاح طلب اصولگرا – دیگه تمومه ماجرا”، صادر کردید. شما کارگران، رانندگان، معلمان، زنان آزاده، جوانان عاصی از فقر و بیکاری، دانش آموزان و دانشجویان، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه در سراسر ایران، در بیش از یک سال گذشته با هزاران اعتصاب و تجمع اعتراضی و طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی کلیت این نظام را به چالش کشیده اید. ویژگی این دوره از اعتراضات در روشن و شفاف بودن خواست و مطالبات، در ایفای نقش رهبری و ارتباط بیشتر فعالین و پیشروان آگاه قابل مشاهده بوده است. ویژگی آن در گسترده بودن حضور و نقش برجستۀ زنان، در راه افتادن موج همبستگی و پشتیبانی جنبش های پیشرو اجتماعی از مبارزات هم دیگر و در تداوم و سراسری بودن آن است. این نبردهای سنگر به سنگر با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نوید بخش پیروزی و رهایی از شراین رژیم نکبت بار است. با توجه به ناتوانی و درماندگی رژیم در پاسخگویی به خواسته ها و مطالبات کارگران و مردم معترض، گسترش اعتراضات در ایران اجتناب‌ ناپذیر است و خیزش سراسری کارگران و توده های مردم علیه فقر و گرسنگی و علیه رژیم جمهوری اسلامی آن کابوسی است که برای سران و کارگزاران رژیم به واقعیت خواهد پیوست.
این حق ما است جامعه‌ای بنا نهیم که در آن ستمی وجود نداشته باشد و استثمار انسان به دست انسان پایان یابد. دنیایی که در آن آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بی عدالتی و کمبود و محرومیت را بگیرد و فرصت های یکسان برای رشد و شکوفایی خلاقیت ها و تعالی همگان فراهم شود. دنیایی که در آن هدفِ تولید، نه کسب سود، بلکه تامین نیازهای انسان است، جهانی که در آن هر کس به اندازه توانش کار می کند و به اندازه نیازش از مواهب زندگی برخوردار می گردد، دنیایی عاری از جنگ و جنایت و سودپرستی سرمایه. دنیایی پر ازصلح و نشاط و آرامش. این جهان دگرگونه سوسیالیزم است و بناکردن چنین جامعه‌ای ضروری و در توان ماست.
کارگران پیشرو، فعالین کمونیست، رفقای حزبی!
آنچه شما در مبارزات روزانه تان در درون جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی انجام می دهید، با هیچ کار و فعالیت دیگری قابل جایگزینی نیست. شما سنگ زیربنای نبرد سیاسی و طبقاتی امروز و فردا در جامعه هستید. ارتقای آگاهی سیاسی و طبقاتی خود و رفقای همرزمتان وظیفه خطیر امروز است. تلاش برای سازماندهی، پیشبرد و هدایت جنبش های اعتراضی بر مبنای استراتژی و برنامۀ حزب کمونیست ایران بر عهدۀ شما است. نیرو و توان خود را برای این امر مهم به کار گیرید. بگذارید سال نو را با امید به موفقیت نبرد سرنوشت سازی که درجریان است آغاز کنیم . بار دیگر نوروز و فرارسیدن سال نو را به همه شما عزیزان شادباش می گوئیم.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۲۸ اسفند ١٣٩۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *