گرامیداشت یاد رفیق فواد مصطفی سلطانی در سقز

برپایه خبر دریافتی، جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران از شهر سقز با رفتن به روستای آلمانه مریوان و حاضر شدن بر سر مزار رفیق فواد مصطفی سلطانی یاد این عزیر را گرامیداشتند.

این گزارش می افزاید،  جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز با حضور در قبرستان تاله سوار و حاضر شدن بر سر مزار رفیق فواد و سه برادرا جانباخته اش  و همچنین مزین کردن این محل به پرچم های سرخ و عکس رفقای جانباخته یاد رفیق فواد و کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامیداشتند. در پایان نیز بار دیگر با این عزیزان تجدید پیمان کردند که تا رسیدن به آرمانهای والایشان ادامه دهنده راهشان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.