دسته: ایران

وقوع درگیری در مراسم خاکسپاری پیش علی غالبی حاجیوند

بنابر گزارش‌های شهروندان، در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری “پیش‌علی غالبی‌حاجیوند” از جانباختگان اعتراضات اخیر در دزفول، مردم منطقه با ماموران رژیم درگیر شده‌اند. گفته می‌شود،...