دسته: ایران

اعتصاب رانندگان کامیون در فردیس کرج

بدنبال فراخوان اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور مبنی بر اعتصاب سراسری رانندگان، روز چهارشنبه ۲مهرماه کامیونداران فردیس کرج با خواباندن خودروهای شان دست به اعتصاب زدند....

اعتراض کارگران شهرداری سده

جمعی از کارگران شهرداری “سده” روز سه شنبه اول مهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و وعده های دروغین مقامات شهردار و شورای، تجمع...