دسته: ایران

اعتراض کارگران شهرداری رودبار

کارگران مجموعه شهرداری رودبار علارغم دریافت نکردن چندین ماه حقوق معوقه، روز شنبه 13 آذر ماه به استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی توسط...

تجمع کشاورزان در قم

روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه  جمعی از کشاورزان قم در مقابل شرکت تعاونی تولیدی روستای رحمت آباد این شهر تجمع کردند. تجمع این کشاورزان در اعتراض...